Dotační program

V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a s usnesením vlády ČR ze dne 16. června 2014 č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015 poskytne Ministerstvo obrany dotace na několik vybraných programů, včetně dotační programu „Boj s korupcí v obranném sektoru“.

 

Cílem programu „Boj s korupcí v obranném sektoru“ je zajistit veřejnou informovanost o korupci, sdílení protikorupčních odborných znalostí a spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Program se realizuje prostřednictvím akcí NNO, které slouží k seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce, s informacemi o případech s korupčním podtextem a vazbou na rezort obrany, k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám, zvýšení informovanosti občanů o možnostech působení proti korupci a k posilování protikorupčního klimatu.

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/